13) Entrepriseformen

Fagentreprise eller hovedentreprise

Allerede inden udbudsmaterialet igangsættes bør du aftale med din byggerådgiver, hvilken entrepriseform projektmaterialet skal tilrettelægges efter – hovedentreprise eller fagentreprise. For der er stor forskel, både på hvordan udbudsmaterialet konkret skal udformes, og på hvordan udførelsen kommer til at forløbe.

Kort fortalt kommer din tilbygning, uanset entrepriseform, til at blive bygget af en række håndværkere med forskellig fagmæssig uddannelse: Tømrere, murere, elektrikere, malere, kloakfolk, vvs’ere osv.

Spørgsmålet om entrepriseform handler om hvorvidt du indgår aftale med alle firmaerne hver især (6-8 separate fagentreprisekontrakter med tømreren, mureren etc.), eller kun indgår aftale med en enkelt virksomhed (1 entreprisekontrakt med en hovedentreprenør), som så selv indgår aftale med de enkelte fag (andre selvstændige firmaer) som underentreprenører.

 

Få fuld adgang til hele TILBYGNING.nu

Fuld adgang til TILBYGNING.nu i 6 måneder for 349 kr.


Har du allerede købt adgang? log ind her:

Du bør vælge hovedentreprise og lade hovedentreprenøren sætte sit eget hold

Andre (mindre relevante) entrepriseformer

Udførelsen af en tilbygning kan i princippet organiseres på andre måder end hoved- og fagentreprise. De øvrige entrepriseformer er dog ikke så relevante, og nævnes her blot til din almindelige orientering.

Totalentreprise

Forveksles ofte med hovedentreprise, men der er afgørende forskel. Totalentreprise betyder, at firmaet der står for totalentreprisen ikke alene har ansvaret for den samlede udførelse (hovedentreprisen), men også den væsentligste del af projekteringen/planlægningen (AB Forbruger §6), det vil sige (som minimum) udførelse af arbejdstegninger og -beregninger. Opførelse af typehuse kan nævnes som eksempel. Her er det samme firma der har ansvaret for både projektet (tegninger, beregninger m.v.), og den håndværksmæssige udførelse. Den slags firmaer findes der ikke mange af når det drejer sig om tilbygninger. Hvis du skal have lavet badeværelse og alene hyrer et dygtigt vvs-firma til både at vejlede dig om løsninger og udføre arbejdet, kan der være tale om totalentreprise. For så har vvs-firmaet jo ansvaret for både ”projektet” (rådgivningen og valg af løsninger) og det udførelsesmæssige ansvar. Men igen: Når det handler om hele tilbygninger er der ikke mange firmaer som både kan løse projektet og udførelsen. Ved totalentreprise er rådgiveren hyret af totalentreprenøren, og dermed ikke uvildig. Du mangler derfor din egen rådgiver i den situation (her kan tidligere nævnte bygHERRErådgiver blive aktuel). Men igen, det er sjældent en model der er relevant ved tilbygninger.

 

Totalentreprise: Entreprenøren har både ansvaret for udførelsen OG projekteringen/byggerådgivningen (tegningerne). Du vil derfor have behov for din egen, ikke-projekterende bygHERRErådgiver.  

BH = Bygherre, Råd = Byggerådgiver hyret af TE, TE = Totalentreprenør, UE = Totalentreprenørens underentreprenører, BHRåd = Bygherrerådgiver.

Storentreprise

Er en variant af fagentreprisen, hvor en enkelt entreprenør står for de fleste fagområder, mens 2-3 fagområder arbejder på egen hånd som fagentreprenører. Det betyder, at det er dig eller din byggerådgiver der skal være byggeleder, sikre fremdriften på byggepladsen og koordinere mellem storentreprenøren og fagentreprenørene. En model der sjældent kan anbefales.

Hvis arkitekten indgår aftalen med håndværkerne

Du kan måske støde på byggerådgivere som foreslår, at det er dem der indgår aftalen med håndværkerne. Altså således, at du alene laver en aftale med byggerådgiveren, som dernæst i eget regi står for at hyre håndværkere og få bygget tilbygningen. Du betaler dermed kun regninger til byggerådgiveren, både for planlægningen og for selve udførelsen. Byggerådgiveren betaler så håndværkerne.

Hvis arkitekten er direkte ansvarlig for både planlægningen og udførelsen må det betragtes som totalentreprise, og du mangler derfor din egen uvildige rådgiver til at bistå dig. Det er IKKE den metode jeg anbefaler og beskriver i denne bog og jeg tvivler på at metoden er særligt udbredt, når vi taler om tilbygninger. Byggerådgivning og udførelse bør være adskilt, således, at den der rådgiver ikke har nogen særinteresser i de råd der gives.

Køkkenleverance ligger typisk udenfor hovedentreprisen

Levering (og måske montering) af køkkeninventar er typisk en del-opgave der ligger udenfor hovedentreprisen. Det betyder, at du selv har en særlig rolle her. Det skal vi se nærmere på i kapitel 15.

Men først skal det handle om arbejdstegningerne

Pointer

  • Vælg hovedentreprise.
  • Undlad medbyg ”indeni” hovedentreprisen.
  • Køkkenleverance ligger ofte udenfor hovedentreprisen

Tjeklister

Dig selv

Din byggerådgiver

  • Hovedentreprise valgt.
  • Vejleder dig om entrepriseformer.

Vær med til at gøre siden endnu bedre...

Vi vil så gerne høre fra dig! Send os meget gerne ris og ros, egne erfaringer og forslag til forbedringer. 

Næste kapitel

Nu skal alle detaljerne på plads.