FAKTA: Færdigmelding

Forklaret på 30 sek.

Hvad er færdigmelding og ibrugtagningstilladelse?

Når dit byggeri er færdigbygget skal du færdigmelde det til kommunen. Derefter udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse. Først på det tidspunkt er din byggesag officielt afsluttet. Projekter der kræver byggetilladelse skal også have en ibrugtagningstilladelse. 

Hvordan færdigmelder jeg mit byggeprojekt til kommunen?

Det gør du via Bygogmiljø.dk. Derefter sagsbehandler kommunen din færdigmelding og sender dig en ibrugtagningstilladelse, hvis du har indsendt tilfredsstillende dokumentation. 

Hvilken dokumentation skal jeg vedhæfte ved færdigmeldingen?

Det kommer bag på mange husejere, at man ved færdigmelding skal indsende en del dokumentation, som er noget mere detaljeret end de tegninger man indsendte til ansøgning om byggetilladelse. Så hvis du ikke har andre tegninger end byggetilladelsestegningerne, og blot har fået en håndværker til at bygge ud fra vedkommendes erfaring, så mangler du typisk nogle tegninger og beregninger når du skal færdigmelde. 
Det der skal dokumenteres ved færdigmelding er, at de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet er overholdt. Det vil fx sige krav om varmeisolering, brandforhold, fugt- og radonisolering, afløb, stabilitet overfor vind etc.
 
Der er metodefrihed til dokumentationen, men der vil typisk være tale om en række detaljerede byggetekniske tegninger der viser hvordan tilbygningen er konstrueret – samt fx en varmetabsberegning der redegør for overholdelse af krav om varmeisolering. Dertil ingeniørberegninger der dokumenterer dimensioner på bjælker og søjler m.v.
 
Disse krav og dokumentationen kan være ret teknisk og virke fremmed for udenforstående. Hvis du har fået en professionel byggerådgiver til at udforme et detaljeret sæt arbejdstegninger/udbudsmateriale og ingeniørberegninger inden der skulle bygges, vil dette materiale ofte kunne bruges som dokumentation, sammen med en evt. geoteknisk rapport og tegninger fra en landinspektør. Og ellers må du ved færdigmelding overveje at få assistance fra en byggerådgiver til vejledning og udformning af den krævede dokumentation. 
 
Herudover skal du indsende drift- og vedligeholdelsesvejledninger på de tekniske anlæg der måtte indgå i projektet. Dette skal du typisk bede håndværkerne om at udlevere til dig. 
 
Endeligt skal du online underskrive (med NemId) en erklæring om, at alle de tekniske bestemmelser fra bygningsreglementet er overholdt. Det er dig som husejer der har ansvaret for projektet fulde lovlighed. 
 
Mange kommuner har formuleret deres egne vejledninger til dokumentation ved færdigmelding. 

Hvad kontrollerer kommunen ved færdigmelding, inden de udsteder ibrugtagningstilladelse?

Kommunen kontrollerer om der er indsendt den nødvendige dokumentation af, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser er overholdt. Men de kontrollerer ikke indholdet af dokumentationen, altså om det som dokumentationen viser er korrekt og lovligt. Kommunen kontrollerer altså ikke om isoleringstykkelserne er som foreskrevet, eller om spærdimensionen er korrekt. Det er alene dit ansvar som husejer at sikre (evt. hjulpet af en byggerådgiver og håndværkere). På større byggesager udfører kommunen stikprøvekontrol af indholdet af dokumentationen, men ikke på tilbygninger til enfamiliehuse. 

Skal jeg vente på ibrugtagningstilladelsen før jeg må tage det nye i brug?

Ja. Det nye må – ifølge bygningsreglementet – ikke tages i brug før der foreligger en ibrugtagningstilladelse. I praksis flytter de fleste nok ind i tilbygningen, straks håndværkerne er færdige. 

Hvad sker der med den indsendte dokumentation når kommunen har kigget på det?

Så bliver det hele arkiveret, således at det på et evt. senere tidspunkt kan findes frem igen, hvis der skulle blive behov for det. 

Hvem kan hjælpe med færdigmelding og ibrugtagningstilladelse?

På din kommunes hjemmeside kan du se om du kan finde en specifik vejledning til færdigmelding og dokumentation. I forhold til udformningen af dokumentationen vil det nok ofte kræve assistance fra en professionel byggerådgiver (arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør).  
 

Henvisninger

 
Trafik-, bygge- og boligstyrelsens vejledning om krav til dokumentation ved færdigmelding (ja, 34 siders krav … Brug en professionel byggerådgiver, så får du nemmest udformet den fornødne dokumentation). 
 
Bygningsreglementets §40-46 om afslutning af en byggesag.
 
Bygningsreglementets § 7.1 og 7.2 om ibrugtagningstilladelse 
 
Bygningsreglementets § 8.1 om krav til dokumentation ved stikprøvekontrol