FAKTA: Lokalplan

Forklaret på 30 sek.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er et sæt regler og anvisninger som en kommune kan vælge at formulere, indenfor et nærmere defineret geografisk område (= et antal matrikler). Indenfor en kommune kan der gælde mange forskellige lokalplaner for forskellige områder. Det betyder, at hvis du bor lige ved en lokalplangrænse, kan du opleve, at der gælder forskellige regler (for fx bebyggelsesprocent) for dig og din nabo. 

En lokalplan skal følge rammerne formuleret i en kommuneplan, og kan indeholde regler for fx afstand til skel, bebyggelsesprocent, bygningers maksimale højde, krav til specifikke tag- eller facadematerialer etc. Lokalplaner hed tidligere byplanvedtægter. Man kan stadig finde ældre, gældende byplanvedtægter for mange områder. 

Har alle områder og matrikler en lokalplan?

Nej. 

Hvilken gyldighed har en lokalplan?

En lokalplans regler gælder forud for bygningsreglementets regler. Så hvis der fx står i en lokalplan, at bebyggelsesprocenten højst må være 25%, nytter det ikke noget, at der i bygningsreglementet står at den må være 30% – så er det de 25% der gælder. Omvendt gælder, at hvis din grund IKKE er omfattet af en lokalplan, er det bygningsreglementets regler om fx bebyggelsesprocent, afstand til skel m.v. der gælder. 

Hvad med kommuneplanen, gælder den også?

En kommuneplan har ikke direkte retsvirkning overfor den enkelte borger, idet den primært forpligter kommunen selv til at arbejde efter kommuneplanens rammer. Men hvis dit ønskede projekt strider mod noget der står i en kommuneplan, kan kommunen vælge at nedlægge et såkaldt §14-forbud mod dit ønskede byggeri, og iværksætte udformningen af en lokalplan. I den nye lokalplan vil der så stå de samme formuleringer som i kommuneplanen, og så gælder det pludseligt for dig og dit projekt. Så i princippet kan man komme ud for, at regler i en kommuneplan ender med at komme til at gælde for det enkelte projekt alligevel. 

Kan jeg søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser?

Ja, det er altid en mulighed, men det er jo ikke sikkert at du får dispensationen. Prøv evt. at forhøre dig om sandsynligheden for dispensation hos kommunen, inden du kommer for langt med idéerne. 

Hvem kan hjælpe med at tolke indholdet af en lokalplan?

Er du i tvivl om lokalplanens indhold, kan du altid kontakte din kommune og få dem til at forklare sig. Alternativt har mange professionelle byggerådgivere også erfaring med at læse lokalplaner. 

Hvor kan jeg se om der gælder en lokalplan for min grund?

Tjek på Planinfo.dk om din adresse er omfattet af en lokalplan. 

Hvor kan jeg læse indholdet af en lokalplan?

Dingeo.dk kan du også tjekke om der gælder en lokalplan, OG du kan finde link til lokalplanen, så du kan læse den. 

Se mere i vores online guide her…