Spørgsmål og svar

Du må typisk have 30% boligareal inkl. evt. udestue i forhold til grundens areal, men der kan være skærpede regler i en lokalplan eller servitut for dit område (Se mere i kapitel 5). Tjek derfor indholdet i servitutter (på Tinglysning.dk), og lokalplan (Dingeo.dk). Og ellers er det bygningsreglementets regler om 30% der gælder (Bygningsreglementet.dk).  

Det sker online via Bygogmiljø.dk, hvor du skal uploade diverse tegninger og informationer. (Se mere i kapitel 10)

Det er der ingen regler der styrer. I praksis burde 3 tilbud være tilstrækkeligt. (Se mere i kapitel 16)

Som udgangspunkt ja (BR18), men der er ofte skærpede regler i en lokalplan, kommuneplan eller servitut. (Se mere i kapitel 5)

Det kommer an på hvordan du bygger og bruger det. Hvis det er boligareal skal det overholde reglerne for tilbygninger og så tæller det med som boligareal. Men hvis du bygger et isoleret udhus og ikke bruger det som bolig tæller det ikke med som boligareal. (Se mere i kapitel 5)

Boligareal (og udestuer) skal typisk holdes 2,5 m fra skel mod nabo og sti. Mod vej er der ingen afstandsregler. Desuden skal du mod naboskel overholde det skrå højdegrænseplan, så ingen del af bygningen må være højere end 1,4 x afstanden til skel. Mod vej må ingen del af en bygning være højere end 0,4 x afstanden til modstående vejlinje. Begge de skrå højdegrænseplaner er dog undtaget gavltrekanter og kviste af sædvanligt omfang. Carporte, garager, udhuse m.v. må gerne ligge i skel, men maks. være 12 m i alt i samlet længde. Ved sommerhuse er afstandskravet 5 m til skel mod nabo og sti. (Se mere i kapitel 5 og i denne faktaartikel om afstandsregler.

Det er et udtryk for en første sal med skråvægge. Facaden må højst være 1 m højere end gulvet på første salen, ellers bliver etagen til en fuld etage og huset til et toplans-hus i stedet for et hus i “en etage og udnyttet tagetage”. (Se mere i kapitel 5)

Nej. Det er der ingen regler om, og alle kan i princippet både tegne tilbygningen og søge om byggetilladelse. Det er bare ikke helt så let at udføre kompetent, så derfor vil der være store fordele ved at anvende byggerådgiver til flere opgaver undervejs. Se flere argumenter for dette i kapitel 1 og kapitel 7. DOG kan der være krav om brug af særligt certificerede rådgivere indenfor brand og konstruktion, hvis projektet overstiger en vis størrelse eller kompleksitet (fx større rækkehusbebyggelser eller hvis der er vandret boligskel). 

Det er dig som husejer der har ansvaret for at dit hus – herunder en tilbygning – opfylder alle regler. I praksis kan du forvente, at både en byggerådgiver og håndværkerne varetager en stor del af det ansvar på dine vegne, når det handler om tilbygningen (endnu et argument for at bruge professionel byggerådgivning).