4) Tidsplanen

Om deadline og tålmodighed

Inden du beslutter dig for hvornår du ønsker at gå i gang med planlægningen og hvor hurtigt det nye skal stå klart, kan det være en god idé at overveje følgende:

Har du en deadline?

Har du en bestemt deadline hvor det nye skal være klart? Hvis der fx står en større familiefest for døren, vil det nok være rart at køkkenet og det meste af resten af huset ikke ligger i byggerod. Så hellere vente til bagefter. Men hvis tilbygningen skal være færdig inden, skal du være sikker på at der er tid nok til det. Familieforøgelse kan også spille en rolle i forhold til timingen. Det samme kan jeres mulighed for fx at flytte et par måneder i sommerhus, mens der bygges – hvis det kan blive timet så perfekt. Kan også være, at du har købt et nyt hus som du ønsker ombygget inden du flytter ind. Så kan der komme en udfordring i forhold til, hvornår det nye kan være færdigbygget i forhold til hvor længe du kan bo i din nuværende bolig (hvis den fx er blevet solgt eller opsagt). Hvis du kan komme til at flytte direkte ind i det nye fra det nuværende vil det nok være optimalt. Og ellers bliver du nødt til at overveje en midlertidig bolig, fx en lejebolig eller en beboelsesvogn på den nye matrikel (hvilket du så skal huske at afsætte penge til i dit budget).

Hvor tålmodig er du?

Hvor tålmodig er du i øvrigt? Man kan godt bygge om vinteren. Det kan dog være dyrere på grund af øgede udgifter til belysning på byggepladsen, midlertidig opvarmning af tilbygningen, afdækning, snerydning osv. Og vinterbyggeri kan også medføre øget risiko for fugtproblemer i form af mere og tungere nedbør. Desuden er det jo svært at grave ud til fundamenter, hvis der er frost i jorden, hvilket også kan medføre forsinkelser af tidsplanen. Så hvis du kan vente vil det ofte være en fordel at håndværkerne først går i gang omkring marts/april.

Men hvis du fx beslutter at gå i gang med planlægning og byggerådgiver i juni, kan byggepladsen teoretisk set starte op i oktober/november, og så vil det måske være irriterende at skulle vente 5 måneder på opstarten af byggepladsen. Omvendt kan der – som nævnt i kapitlet om økonomi – være en vis idé i, at give håndværkerne relativ lang tid mellem indgåelse af kontakt og opstart byggeplads. Så kan de nemlig få booket opgaven ind i god tid, hvilket kan betyde en lidt lavere pris. Så alt dette afhænger af, hvor tålmodig du har lyst til og mulighed for at være.

Så lang tid tager planlægning og udførelse

Fra du kontakter en byggerådgiver, og den formelle del af planlægningen går i gang, kan et typisk tidsforløb ved en tilbygning eller ny førstesal se nogenlunde sådan her ud:

  • Arbejdsmøde: Booket og afholdt i løbet af 2 uger.
  • Skitseforslag udformet og godkendt af dig: 2-4 uger.
  • Tegninger til ansøgning om byggetilladelse: 2 uger.
  • Arbejdstegninger: 4-6 uger.
  • Indhentning af håndværkertilbud: 3 uger.
  • Gennemgang af håndværkertilbud og formulering af byggekontrakt: 2 uger.

Planlægningsperiode i alt: 3,5-4,0 måneder

Bufferperiode inden håndværkerne kan opstarte: 0-3 uger.

Udførelsesperiode: 3,5-5 måneder.

I alt giver det en typisk varighed fra arbejdet med en byggerådgiver går i gang, og indtil håndværkernes færdigmelding, på ca. 7-10 måneder.

” Der går typisk 7 - 10 måneder fra idé til indflytning

Hvis kommunen skal bruge mere end ca. 2,5 måned til at udstede byggetilladelse vil det forsinke din proces uge for uge. Sagsbehandlingstiden svinger fra kommune til kommune, fra ca. 5 dage til 141 dage.

  Så lang tid varer sagsbehandlingen i din kommune (Inkl. links til info om ansøgning om byggetilladelse).

Hold styr på tidsplanen

Da det er dig der er projektets beslutningstager, er det meget op til dig hvor lang tid planlægningen varer. Naturligvis kan din byggerådgiver få tidsplanen til at skride, men i din aftale med vedkommende bør der være nogle klare tidsterminer for de forskellige faser og ydelser. Så er spørgsmålet måske mere, hvor hurtig du er til at forholde dig til de tegninger og materialeforslag rådgiveren sender. Der skal jo træffes en række beslutninger omkring alt muligt, lige fra tilbygningens overordnede udseende, til valg af gulvmateriale, dørgreb, vinduestyper, armaturer på badeværelset osv. Byggerådgiveren kommer typisk med forslag til det hele, men afgørelsen er jo din. Så jo mere du tvivler og skal ud og se på fliseudstillinger og lamper og byggemarkeder, jo længere tid går der. Men du bør ikke stresse, for det er vigtige valg du kommer til at skulle leve med i mange år fremover.

Kommunens sagsbehandlingstid er ubekendt

Kommunens sagsbehandlingstid er en ”dark horse” i forløbet. Din byggerådgiver kan sørge for, at de tegninger der bliver indsendt er fyldestgørende. Så undgår I at spilde tid på at modtage et ”mangelbrev” fra kommunen, hvorefter der skal eftersendes rettet eller supplerende ansøgningsmateriale. Men selv med et vel forberedt projektmateriale kan modtagelse af byggetilladelse trække ud. Dels har mange kommuner travlt, så en del ventetid går simpelthen med, at kommunens folk sagsbehandler andre sager der står foran i køen. Kommunens tekniske afdeling kan også være ramt af sygdom eller opsigelser/nyansættelser. Og hvis kommunen sender projektet i nabohøring vil der gå yderligere uger med det. Indsigelser fra naboer kan få kommunen til at stille krav om ændring af projektet, og så skal nye tegninger indsendes. Så det handler om at få afklaret så meget som muligt af de dele af projektet der har relevans for kommunens sagsbehandling, allerede inden der ansøges.

Principiel usikkerhed om hvornår håndværkerne kan starte

Yderligere usikkerhed omkring tidsplanen skyldes spørgsmålet om, hvornår håndværkerne har tid til at udføre opgaven. Håndværkerne kontaktes typisk først mod slutningen af planlægningen. Først her finder man så ud af, hvor presset markedet er, og hvornår de enkelte håndværkere vil kunne starte på sagen, hvis de får den. Nogle gange må udførelsens forventelige startdato udskydes yderligere nogle uger (eller måske mere), alene for at vente på at de udvalgte håndværkere får tid frigjort fra andre sager. Man kan godt forsøge at have dialog med håndværkere om dette allerede tidligere under planlægningen, men håndværkeres opgavesituation kan ændre sig hurtigt, og så længe en entreprenør ikke har en underskrevet aftale om din sag vil vedkommende naturligvis fylde ordrebøgerne op med andre sager. Det eneste du rigtigt kan gøre ved den usikkerhed om den samlede tidsplan er, enten at være tålmodig, eller at gøre tidspunktet for byggepladsens opstart til et kriterie for hvilke håndværkere du ønsker at skrive kontrakt med. Altså prioritere hurtig opstart frem for billigste pris.

Hovedentreprenøren styrer tidsplanen under udførelsen

Under udførelsen på byggepladsen er det hovedentreprenøren der har ansvaret for arbejdets kontinuerlige fremadskriden og tidsplanens overholdelse. Det skal fremgå af entreprisekontrakten, ligesom både start- og slutdato skal fremgå. Du og din byggerådgiver kan undervejs holde øje med om der sker forsinkelser, men det er entreprenøren der skal sørge for at blive færdig til tiden. Med mindre, naturligvis, at der støder noget uforudseeligt til undervejs. Med en fair tidsplan bør entrepriseaftalen også indeholde krav om dagbod til entreprenøren ved overskridelse af slutdatoen. Det skulle jo gerne motivere entreprenøren yderligere til at styre tidsplanen under udførelsen.

Den primære projektleder er dig selv

Samlet set kommer du næppe udenom, at det primære ansvar for at holde opsyn med projektets samlede tidsplan er dit – byggerådgiver eller ej. Under udførelsen skal entreprenøren som nævnt blive færdig senest på afleveringsdatoen. Men du bør holde øje med tiden undervejs. Og under den forudgående planlægning er det i højere grad dig der skal sikre momentum i sagen. Du kan sikkert godt aftale med din byggerådgiver, at vedkommende skal være ”projektleder” og styre den tidsplan I aftaler, men en byggerådgiver kan ikke gøres ansvarlig, hvis det er din egen beslutningsproces eller kommunens sagsbehandlingstid der får tiden til at gå.  

Pointer

Tjeklister

Dig selv

Din byggerådgiver