FAKTA: Byggeregler

Forklaret på 30 sek.

Hvilke byggeregler skal mit projekt overholde?

Dit projekt skal først og fremmest overholde:

  • Eventuelle tinglyste servitutter.
  • Eventuelle regler formuleret af din grundejerforening eller ejerforening.
  • Eventuel lokalplan.
  • Byggeloven.
  • Bygningsreglementet.

Dernæst kan der være andre, mere detaljerede regler som dit projekt skal overholde, afhængig af projektets karakter – fx vejlovgivningen, hvis du ønsker at flytte placeringen af din indkørsel.

Du skal også overholde fx:

  • Miljølovgivningen, fx i forhold til håndtering af byggeaffald.
  • Bekendtgørelse om bygherrens pligter i forhold til håndværkernes sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
  • Museumsloven, i forhold til hvis der dukker arkæologiske fund op under udgravningen.
  • Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.
  • Naturbeskyttelsesloven.

Der gælder desuden en lang række detaljerede krav til alt muligt indenfor byggeri, både direkte krav, men også vejledninger i hvordan kravene kan opfyldes rent byggeteknisk. Kravene og de korrekte udførelsesmetoder kan være formuleret i fx normer fra Dansk Ingeniørforening, anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut, Byg-Erfa og mange andre kilder.

Hvem kan hjælpe med at alle byggeregler overholdes?

En professionel byggerådgiver (arkitekt, bygningskonstruktør el. ingeinør) kan rådgive om de overordnede regler og udforme et projekt der lever op til lovgivningen. På det mere detaljerede niveau kan dygtige håndværkere sikre, at krav til den mere udførelsesmæssige del bliver overholdt.

Kontrollerer kommunen at alle regler overholdes?

Ved ansøgning om byggetilladelse kontrollere kommunen “de store linjer” (afstande til skel, højder, arealer m.v.). Men kommunen kontrollerer hverken ved ansøgning om byggetilladelse, eller ved færdigmelding/ibrugtagningstilladelse den detaljerede udformning af det byggede (fx isoleringstykkelser, ingeniørberegninger). De dele er alene dit ansvar – understøttet af byggerådgivere og håndværkere.

Hvor kan jeg finde byggereglerne?

 

Se mere i vores online guide her…