20) Byggekontrakten

Vigtig beslutning II

Hvis ellers gennemgangen af tilbudene har været positiv, og der ikke er argumenter for andet, bør du vælge den billigste entreprenør. Efter at du i skitsefasen traf den første og ret principielle beslutning om at gå videre med planlægningen, er det nu du skal træffe det egentlige valg om at få bygget. Det er sidste chance for at fortryde. Så det er nu du lige skal mærke efter, om der stadig er grønt lys på alle parametre. Er det den rigtige løsning? Er prisen acceptabel? Og er finansieringen på plads?
 

Få fuld adgang til hele TILBYGNING.nu

Fuld adgang til TILBYGNING.nu i 6 måneder for 349 kr.


Har du allerede købt adgang? log ind her:

 
CASE

(Note: Heldigvis IKKE en case jeg selv har erfaret. Har kun læst den refereret i medierne)

På en tom grund fik ejerne byggetilladelse til at opføre et nyt hus. Lokalplanen foreskrev halvandet plans hus eller “en etage med udnyttet tagetage”. Projektet så sådan her ud:

Et aflangt hus med sort sadeltag, og to ret store frontkviste med fuld lofthøjde. Desuden en mindre kvist imellem de to frontkviste. Kommunen mente, at projektet var et hus i halvandet plan. Overvejelserne har sikkert gået på størrelsen af de to store frontkviste og den lille midterkvist. Som vi har set tidligere, findes der ingen formelle regler om, hvornår noget er halvandet plan og hvornår det er to fulde plan (som altså ville være ulovligt på matriklen) – men Håndbog for Bygningsmyndigheder nævner, at max. halvdelen af længden på en tagflade må være kvist, for ellers bliver tagetagen til en fuld etage. Det ser umiddelbart ud til at være mere på dette projekt, uden at jeg har målt efter. Og det er jo heller ikke “kviste” i normal forstand, men to mindre udbygninger med facade helt til terræn. Men kommunen gav altså byggetilladelse og huset blev bygget. Så klagede naboerne, og Planklagenævnet afgjorde, at huset var i to fulde etager. Det fik kommunen til at meddele ejerne dispensation, så nu havde ejerne altså fået tilladelse fra kommunen TO gange. Men Planklagenævnet underkendte også dispensationen. Så nu står der et ulovligt byggeri, som kommunen fejlagtigt har godkendt. Ejerne ønsker naturligvis ikke at bekoste en dyr ombygning for at lovliggøre det de fik byggetilladelse til at bygge. Naboerne har anlagt sag mod kommunen. Og hele affæren er i skrivende stund uafklaret. En værre historie og voldsomt ærgerligt for alle parter. Ansvaret for at et hus bliver bygget lovligt er primært husejerens, men når man ikke kan slå fortolkningen af halvandet plan og to plans hus op nogle steder, kan en husejer jo ikke gøre andet, end at støtte sig til kommunens afgørelse. Man må derfor formode, at byggeriet kommer til at blive ombygget til lovligt udseende på kommunens regning, eller at der bliver udbetalt erstatning til naboerne, men vi må vente og se. Det bliver dyrt, så “The Blame Game” er sikkert i gang .

Se sagen refereret på Dragørnyheder.dk og se Planklagenævnets afgørelse.

Pointer

  • Udvid eller begræns evt. projektet, så prisen kommer til at passe.
  • Hav 100% styr på den evt. korrigerede entreprisesum.
  • Skriv en god kontrakt der henviser til udbudsmaterialet.

Tjeklister

Dig selv

Din byggerådgiver

  • Gennemlæs og godkend byggerådgiverens udkast til entreprisekontrakt.
  • Kontroller at byggetilladelsen er modtaget og eventuelle vilkår indarbejdet i projektet.
  • Underskriv entreprisekontrakten.
  • Formulerer udkast til entreprisekontrakt.
  • Sender din godkendte entreprisekontrakt til underskrift hos entreprenøren.
  • Sender entreprenørens underskrevne kontrakt til underskrift hos dig.

Vær med til at gøre siden endnu bedre...

Vi vil så gerne høre fra dig! Send os meget gerne ris og ros, egne erfaringer og forslag til forbedringer. 

Næste kapitel

Så er du klar til at bygge!