Case # 5 Stilskifte

Traditionel bungalow udvidet i stueetagen samt med ny førstesal. Desuden komplet stilskifte og indvendig renovering.

Førstesal med tre gode værelser og bad/wc. 

100 m2 bruttoetageareal. 

Håndværkerudgifter cirka 3,1 mio. kr. (2018)

Rådgiverhonorar, jordbundsundersøgelse og øvrige omkostninger cirka 160.000 kr. 

ARKINAUT Arkitekt- og byggerådgivning ApS. Yderligere info: Arkinaut.dk

Ydelser: Skitseforslag, byggetilladelse, arbejdstegninger, udbud og kontrol/tilsyn med udførelsen.

Vanløse.