5 spørgsmål til eksperten: Den byggesagkyndige

Præsentation af byggesagkyndig Morten Mathiasen

Morten K. Mathiasen er en af landets førende bygningseksperter med over 17 års erfaring som rådgivende bygningsingeniør (dertil en årrække som tømrer). Morten har igennem årene besigtiget og udført tilsyn med mere end 500 huse om året og har derfor erfaring fra tusindvis af huse og byggetekniske problemstillinger på byggepladserne. Morten er skønsmand godkendt af Voldgiftnævnet og desuden medforfatter til Byg-Erfa erfaringsblade. Morten er stifter og ejer af rådgivningsvirksomheden MKM som du kan se mere om på mkmbyg.dk 
 
 
 
 
 
 

1) Hvilke byggefejl er de mest typiske efter din opfattelse?

De byggefejl jeg ser mest handler overordnet om manglende projektering, manglende forventningsafstemning og manglende aftaledokumenter.
På bygningsdelsniveau ser jeg at mine observationer og sager er de samme som dem i årsrapporten fra Byggeriets Ankenævn og Byggeskadefonden. Det er mangler og skader på tagkonstruktionerne og så på gulve, herunder badeværelser (“vådrum”). Dertil bruger jeg enormt meget tid på at vurdere og diskutere æstetiske fejl og mangler, hvor slutproduktet ikke lever op til forbrugernes (høje) forventninger.
 

2) Hvilke byggefejl giver de mest alvorlige konsekvenser for bygherren

Igen er det skader på tagkonstruktionerne og vådrummene. Skader i disse områder har det med at give større skader, som er omfattende og dyre at udbedre. Eksempelvis kan et tag med manglende ventilation over en ikke lufttæt loftkonstruktion giver alvorlige fugtskader fra kondensdannelse som kan resultere i råd- og svampeskader, samt ikke mindst alvorlige skader på grund af skimmelsvampe. Men da det også ofte er dyrt for håndværkerne at udbedre, bliver det ofte ganske konfliktfyldt.
 

3) Hvad er efter din opfattelse årsagen til at byggefejl opstår?

Fingrene peger reelt på alle parterne i sagen. Bygherre skal helt sikkert være bedre til at bruge rådgivere og få udarbejdet nogle egentlige projektbeskrivelser og tegninger. Der bliver dagligt bygget om for flere millioner, på meget ringe og dårlige grundlag. Rådgiveren skal være bedre til at gå i detaljerne og give mere specifikke instruktioner, herunder udarbejde flere detaljerede tegninger. Her kommer bygherre ind på banen igen, da det er ham/hende der skal betale for dem.

Håndværkerne har for travlt og laver desværre bare noget sjusk en gang i mellem. Meget handler så desværre også om manglende faglig viden, ikke mindst opdateret viden. Og så bygger man efter gamle regler og normer. Håndværkeren skal så også være bedre til at sige nej til dårlige projekter, hvor der ikke findes ordentlige vejledninger, tegninger mv. og så skal de være bedre til at rådgive kunderne til at lave de rigtige og gode løsninger. Alt sammen rimer reelt på bedre forventningsafstemning.

 

4) Hvordan kan man som privat bygherre gardere sig bedst muligt mod byggesjusk og -fejl?

Man skal benytte en professionel byggerådgiver som er vant til at arbejde med boliger. Man skal videre gå langt for at underbygge og facilitere den gode byggeproces. Og det gør man ved at have et veldefineret projekt, med tegninger der kan bygges efter og beskrivelser der ikke efterlader tvivl hos nogen om hvad det er der skal leveres. Få desuden lavet en kontrakt – altid. En som definerer konditionerne for arbejdet, og holder parterne op imod ens aftaler.
 

5) Hvilket ansvar har man som bygherre selv for at få et godt forløb når der skal bygges?

Reelt har man et stort ansvar. Det er dig som bygherre som skal facilitere og levere det gode projekt. Det er selvsagt meget afhængigt af sagens størrelse, omfang og kompleksitet. Og kan man ikke selv levere dette, (og det kan de færreste), så skal man hyre en byggerådgiver der kan hjælpe en med det.
 

X) Har du en ekstra pointe eller godt råd til private husejere der skal bygge?

 
Byggeri kan være utroligt komplekst og dyrt. Nok dét dyreste du kan kaste dig ud i, og der er meget på spil når du åbner dit hus og hjem for en større renovering. Et fejlslagent byggeprojekt kan give katastrofale konsekvenser for dig og din familie, hvis ikke det gribes rigtigt an. Udover skader på huset, kan det efterlade familier i økonomisk ruin. Derfor, skal du kun bruge rådgiver én gang i det liv, så gør det når du laver dit livs største investeringer.