15) Køkken m.v.

Hvem gør hvad?

Indeholder dit projekt nye køkkenelementer, nye skabe til et badeværelse, nye garderobeskabe eller anden for for inventar der skal fastmonteres? Så skal du naturligvis finde de ønskede løsninger og have det bygget. Men det er ikke sikkert at din byggerådgiver kan rådgive dig i detaljer på lige netop dette område, og det er heller ikke sikkert, at hele udførelsen skal ligge under hovedentreprenørens ansvarsområde.

De overordnede løsninger afklares med byggerådgiveren

Allerede når skitseforslaget tegnes, bør din byggerådgiver naturligvis forholde sig til køkkenet på et overordnet niveau. Det betyder, at vedkommende skal komme med forslag til, hvordan køkkenet kan indrettes med eller uden en ”ø”, plads til køleskab, køkkenvask og ovn(e), samt evt. viktualierum og tilstrækkelig bordplads. Skitserne skal vise, at pladsen er til stede, og at det er realistisk at få indrettet et attraktivt køkken. Måske antydes også forslag til farve- og materialevalg på fronter og bordplade. Men ikke i detaljer.

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse kan man blot gentage skitsernes grundlæggende indretning af køkkenet, for det er ikke noget kommunen interesserer sig for. Samme logik gør sig gældende for eventuelle skabe i et badeværelse og garderobeskabe. Byggerådgiveren disponerer de overordnede løsninger og kommer nok også med forslag til fliser, armaturer, belysning og sikkert også vask og evt. skabe.

 
Byggerådgiveren bør komme med forslag til den overordnede disponering af køkkenet, dvs. rummets størrelse samt afklaring af funktionernes og bordpladsens placering. Detaljerne afklares bedst sammen med et køkkenfirma (Foto: Arkinaut ApS).

De detaljerede løsninger afklares af køkkenfirma og dig

Køkken og garderobeskabe er imidlertid et så specialiseret område, med så mange varianter og muligheder, at det smarteste for dig vil være, at konsultere et køkkenfirma for afklaring af detaljerne – senest i samme periode som de øvrige arbejdstegninger udformes.

Køkkenfirmaerne kan vejlede detaljeret om valg af elementer, bordplade, skuffer, fronter, armatur, hvidevarer osv. De tilbyder ofte at tegne køkkenet op i 3D, så du bedre kan se det for dig. Sammen med et køkkenfirma kan du få alle køkkenets detaljer og materialevalg på plads. I den forbindelse kan du også drøfte med dem, om de også skal levere inventar til bad/wc og garderobe. Køkkenfirmaet leverer typisk en målsat tegning af køkkenet du skal bruge senere.

Alternativet hertil er, at du vælger at klare det på egen hånd, og fx selv planlægger dit køkken i detaljer med elementer fra fx IKEA. Visse firmaer tilbyder desuden andre fronter til elementer fra IKEA, så der er også flere muligheder for selv at designe indretningen.

Pointen er, at du enten med et køkkenfirma eller selv, får afklaret valg af elementer, bordplader m.v. til køkken, bad og garderobe. Men hvad så med selve monteringen?

Tips til indretning af køkken: Artikel fra Bolius.

Hvem leverer, monterer og tilslutter?

En af de sjove ting ved byggebranchen er ord og begreber og hvad de dækker over. Mange udenfor branchen vil måske forvente, at hvis firma A tilbyder at ”levere køkkenet”, så er det også sat op når de går. Men det er det næppe. Hvis firma A så udvider sin service og tilbyder at ”levere og montere” køkkenet inkl. vask og vandhane, så er der vel vand i hanen når de går. Men det er der næppe. ”Levere” betyder netop det, altså at køkkenet bliver bragt ud til dig, men det er hverken samlet eller sat op. ”Montere” betyder ”sat op”, men da mange køkkenfirmaer bruger tømrere til at montere køkkenet, har de ikke den fornødne autorisation til at tilslutte vandet til vandhanen og afløbet til vasken. De må gerne montere vask og vandhane, men ikke tilslutte vandet så vandhanen rent faktisk virker. Sådan er det. Alt dette betyder, at du (og din byggerådgiver) skal sikre, at der er styr på hvem der leverer, monterer og tilslutter.

En typisk fremgangsmåde er denne:

 • Du kontakter et eller flere køkkenfirmaer og får sammen med deres specialister præciseret hvad du ønsker af elementer, bordplade, vask, armatur, hvidevarer – og måske også eventuelle skabe i bad/wc og garderobe. Det resulterer i en køkkentegning der kan vedlægges udbudsmaterialet til hovedentreprenøren, så han ved, hvor han skal forberede installationer.
 • Du aftaler med køkkenfirmaet, at du køber køkkenet hos dem, og at de både leverer og monterer køkkenet.
 • I udbudsmaterialet skal der stå, at hovedentreprenøren skal forberede installationerne (vand, afløb, el, ventilation og evt. gas) til det køkken der er vist på køkkentegningen. Desuden skal der stå, at hovedentreprenøren tilslutter armaturer, vask, vaskemaskine og øvrige hvidevarer til vand, gas, afløb og strøm, når køkkenfirmaet har monteret det.

Køkkenet er bygherreleverance

Ovennævnte betyder, at køkkenets levering og montering ligger udenfor hovedentreprisen og er det man kalder ”bygherreleverance”, det vil sige dit ansvar, ikke hovedentreprenørens. Så du har fx ansvaret for, at køkkenet bliver leveret og monteret på det rigtige tidspunkt hvor det passer ind i hovedentreprenørens tidsplan. Det betyder også, at der er en grænseflade mellem dine to ”leverandører” (hovedentreprenøren og køkkenfirmaet) hvor du må indskrive i udbudsmaterialet, at hovedentreprenøren skal koordinere udførelsen i køkkenet med din køkkenleverandør. En principiel risiko er, at hvis fx vandhanen ikke virker, hvis fejl er det så? Skyldes det en fejl ved armaturet (dvs køkkenfirmaets ansvar) eller en fejl ved tilslutningen af vand (hovedentreprenørens ansvar)? På trods af den ekstra opgave med koordinering og ekstra lille risiko for at et ansvar falder imellem to stole, så er ovennævnte en udmærket og meget udbredt måde at gøre det på.

Køkkenleverancen kan være bygherreleverance, altså dit ansvar. BH = Bygherre, Råd = Din byggerådgiver, HE = Hovedentreprenør, UE = Hovedentreprenørens underentreprenører, Køk = Køkkenleverandør hyret af dig.

Andre veje til nyt køkken

Andre måder at få etableret køkkenet (og øvrigt fast inventar):

 • Du gør som nævnt i pkt. 1 ovenfor, men beder hovedentreprenøren tage både levering og montering af køkkenet med i sin entreprise, ifølge din køkkentegning. Det betyder, at ansvaret for køkkenet er hovedentreprenørens og han køber det selv hos det køkkenfirma du har været i dialog med.
 • Du vælger selv at planlægge, købe og levere alle delene til køkkenet, og beder hovedentreprenøren om at forberede installationer og montere og tilslutte køkkendelene.
 • Du vælger selv at planlægge, købe, levere, OG montere og tilslutte hele køkkenet. Hovedentreprenøren skal så alene forberede installationerne til din køkkenmontering. Du kan så montere og tilslutte køkkenet når entreprenøren er færdig med sit arbejde.
 • Du lader din byggerådgiver tage de detajerede dialoger med et køkkenfirma, og vedkommende præsenterer så sine forslag for dig på samme måde som ved de øvrige tegninger og materialeforslag. Er bestemt en mulighed, men netop køkkenindretningens detaljer kommer så tæt på hvad man selv synes er flotte og funktionelle løsninger, at de fleste nok helst selv vil være i direkte dialog med køkkenfirmaet, så man ser alle de muligheder der er at vælge imellem.

Husk alle detaljerne

Emhætte er også et selvstændigt punkt hvor du i detaljer skal aftale med køkkenleverandøren og hovedentreprenøren hvem der gør hvad. Hvem borer et hul i facaden hvis afkastet skal føres den vej? Hvem har den udvendige rist med i deres tilbud? Hvem laver hul i det nedhængte loft til emhætten? Og hvem lydisolerer den eksternt placerede motor på loftet? Tænk alle løsninger godt igennem, og husk at indskriv i udbudsmaterialet hvilke installationer du forventer at hovedentreprenøren skal klargøre. Skal der fx trækkes vand til køleskabet, fordi det skal have indbygget ismaskine, så skal hovedentreprenøren tydeligt kunne aflæse det ud fra den tegning dit køkkenfirma udfører. Brug gerne din byggerådgiver til at hjælpe med den præcise afklaring og afgrænsning af disse opgaver, ligesom vedkommende indskriver de relevante formuleringer i arbejdsbeskrivelsen.

Hvis du selv vil udføre en del af det øvrige arbejde

Ud over at arbejde med køkkenet kan du have forskellige begrundelser for også at ønske at udføre andre dele af den samlede byggeopgave selv. Det kan for eksempel dreje sig om:

 • Nedrive eksisterende køkken, fjerne garderobeskabe, lette skillevægge eller anden form for nedrivning eller bortkørsel af ting der bare skal fjernes.
 • Fjerne beplantning der måtte være i vejen, fx buske op af facaden eller træer der skal væk.
 • Fjerne fliser eller anden form for belægning der er i vejen for tilbygningen.
 • Køre nedtagne bølgeeternit tagplader bort, så entreprenøren blot skal demontere dem og lægge dem i stakke på matriklen.
 • Stå for malerarbejdet, det hele eller dele af det. Fx kan du aftale, at entreprenøren fuldspartler gipspladevægge og sætter glasfilt på, mens du så selv ruller vævfylder og maling på fladerne.

Medbyg er bedst før eller efter hovedentreprisens udførelse

Som det tidligere er nævnt, vil det være smartest, at det du selv laver er noget der kan udføres før eller efter entreprenøren er på byggepladsen. Hvis du selv – eller en håndværker du kender – skal udføre noget imens hovedentreprenøren er i gang, bliver du jo en del af den løbende tidsplan, og din indsats skal koordineres med hovedentreprenørens arbejde. Hvis du ikke kommer til den aftalte tid, eller ikke bliver færdig som aftalt, er det pludselig dig der forsinker byggeprocessen, og er skyld i en udsat afleveringsdato.

Tilsvarende kan der opstå tvivl om byggekvaliteten. Hvis du fx ”kender en der er hurtig til at sætte gipsplader op”, og hovedentreprenørens maler så skal færdigmale, kan der ved afleveringen af det færdige arbejde opstå tvivl om hvem der nu ikke har gjort deres arbejde godt nok. Er det malerarbejdet der er mangelfuldt eller er det fordi gipspladerne sad skævt da maleren gik i gang.

Så hvis du ønsker selv at have ansvaret for arbejder der bliver ”blandet sammen med” hovedentreprenørens arbejde skal du være meget opmærksom.

Hvis du selv vil købe fliser m.v.

Du kan i princippet godt selv indkøbe og levere forskellige materialer som håndværkerne så bruger og indbygger i tilbygningen. Det kunne jo være, at du har særlige muligheder for at få specifikke produkter til særlige priser, eller at du har købt nogle helt specielle vægfliser med hjem fra ferie i Frankrig. Måske tænker du, at du selv kan få visse varer billigere end hvis håndværkerne skal købe dem som del af hovedentreprisen. Alt dette kan sådan set godt lade sig gøre. Det skal jo så blot fremgå af arbejdsbeskrivelsen, præcis hvilke materialer du leverer til opgaven. Mulige ulemper du bør overveje:

 • Ansvaret for at produkterne er i orden og fungerer er dit. Så hvis det wc du har købt og leveret ikke virker når det er indbygget, kan det være fordi der er en fejl på det, og det er så ikke hovedentreprenørens ansvar. Så vil det være op til dig at få byttet wc’et og levere et nyt – og entreprenøren vil være berettiget til ekstrabetaling for ulejligheden med at demontere og remontere wc. Tilsvarende bliver det vanskeligt at klage over at wc’et ikke virker efter afleveringstidspunktet, for er årsagen endnu en fejl på wc’et eller hovedentreprenørens fejlagtige montage?
 • Det er også dit ansvaret at alle supplerende dele er med ti fx wc’et. Der skal ofte bruges nogle fittings og slanger, og hvis ikke entreprenøren af udbudsmaterialet kan se præcis hvad han skal have med som supplement til din bygherreleverance, kan der komme berettigede ekstraregninger på det.

Til gengæld vil det være sådan, at skulle der ske tyveri af materialer fra byggepladsen, herunder materialer som du har leveret, så er det entreprenørens ansvar at erstatte det (AB Forbruger §22 stk. 1).

Når håndværkerne skal give en pris på udførelsen af din opgave skal de vide, om der er noget du selv udfører eller leverer. Det bør indskrives i beskrivelsen til orientering så der er klarhed omkring det. Der kan godt være fordele ved bygherreleverance, men også ulemper, og du bør som udgangspunkt lade hovedentreprenøren levere alle materialer til sagen – med mindre du har meget gode argumenter for det modsatte.

Pointer

Tjeklister

Dig selv

Din byggerådgiver