Korte spørgsmål/svar

Hvor mange kvadratmetre må jeg bygge på min grund?

Du må typisk have 30% boligareal inkl. evt. udestue i forhold til grundens areal, men der kan være skærpede regler i en lokalplan eller servitut for dit område. (Se mere i kapitel 5)

Hvordan søger jeg byggetilladelse?

Det sker online via Bygogmiljø.dk, hvor du skal uploade diverse tegninger og informationer. (Se mere i kapitel 10)

Hvor mange håndværkertilbud må jeg indhente?

Det er der ingen regler der styrer. I praksis burde 3 tilbud være tilstrækkeligt. (Se mere i kapitel 16)

Må jeg bygge i to fulde etager?

Som udgangspunkt ja (BR18), men der er ofte skærpede regler i en lokalplan, kommuneplan eller servitut. (Se mere i kapitel 5)

Tæller et anneks med som boligareal?

Det kommer an på hvordan du bygger og bruger det. Hvis det er boligareal skal det overholde reglerne for tilbygninger og så tæller det med som boligareal. Men hvis du bygger et isoleret udhus og ikke bruger det som bolig tæller det ikke med som boligareal. (Se mere i kapitel 5)

Hvor tæt på skel må jeg bygge?

Boligareal (og udestuer) skal typisk holdes 2,5 m fra skel. Desuden skal du mod naboskel overholde det skrå højdegrænseplan, så ingen del af bygningen må være højere end 1,4 x afstanden til skel – dog undtaget gavltrekanter og kviste af sædvanligt omfang. Carporte, garager, udhuse m.v. må gerne ligge i skel, men maks. være 12 m i alt i samlet længde. Ved sommerhuse er afstandskravet 5 m. (Se mere i kapitel 5)

Hvad betyder “udnyttet tagetage”?

Det er et udtryk for en første sal med skråvægge. Facaden må højst være 1 m højere end gulvet på første salen, ellers bliver etagen til en fuld etage og huset til et toplans-hus i stedet for et hus i “en etage og udnyttet tagetage”. (Se mere i kapitel 5)

Er der krav om at en byggerådgiver skal udføre visse opgaver?

Nej. Det er der ingen regler om, og alle kan i princippet både tegne tilbygningen og søge om byggetilladelse. Det er bare ikke helt så let at udføre kompetent, så derfor vil der være store fordele ved at anvende byggerådgiver til flere opgaver undervejs. Se flere argumenter for dette i kapitel 1 og kapitel 7.

Hvem har ansvaret for, at tilbygningen bliver 100% lovlig?

Det er dig som husejer der har ansvaret for at dit hus – herunder en tilbygning – opfylder alle regler. I praksis kan du forvente, at både en byggerådgiver og håndværkerne varetager en stor del af det ansvar på dine vegne, når det handler om tilbygningen (endnu et argument for at bruge professionel byggerådgivning). 

Vær med til at gøre siden endnu bedre...

Vi vil så gerne høre fra dig! Send os meget gerne ris og ros, egne erfaringer og forslag til forbedringer.