Typiske spørgsmål om TILBYGNING.nu

TILBYGNING.nu er en håndbog udformet som en hjemmeside. I stedet for at købe en fysisk bog køber du adgang til hjemmesidens indhold i en given periode. Det giver mange fordele for både dig og os der står bag siden. Du har bogen med dig overalt på din telefon, og vi kan løbende opdatere indholdet så det altid er ajour. Uden trykomkostninger kan vi desuden holde prisen lavere end en trykt bog.

Det login du køber til TILBYGNING.nu er personligt og må ikke gives videre. En husstand må dog gerne dele et login, så fx både mand og hustru kan gøre brug af det. Der kan dog kun være en logget ind af gangen.

Nej. Når den periode du har betalt for er ved at løbe ud, vil du modtage en email påmindelse. Hvis du ikke reagerer og dermed vælger ikke at betale for en fornyet abonnementsperiode, holder dit login bare op med at virke på datoen for abonnementets udløb.

Det svar er naturligvis et stort NEJ. Du kan givetvis finde noget af indholdet spredt ud på andre hjemmesider og bøger, men der er masser af unikt indhold på TILBYGNING.nu. Og desuden er det hele her samlet og præsenteret på en brugervenlig og direkte måde, så du ikke behøver at kigge andre steder.

Ja, du kan købe et gavekort med en rabatkode som modtageren blot indskriver ved tilmelding i stedet for betaling. Så får vedkommende gratis adgang fordi du har betalt. Skriv til JF@arkinaut.dk så arrangerer vi det praktiske.